De NCSV heeft haar eigen Klachtreglement.

 

Wanneer er tijdens of na een behandeling iets misgaat of plaatsvindt waar u ontevreden over bent, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de klachtencommissie van de NCSV.

 

De aard van de klacht bepaalt of het een zaak is voor de klachtencommissie of voor het tuchtrecht.

Elke bij de NCSV geregistreerde cranio sacraal therapeut is aangesloten bij een onafhankelijke tuchtcommissie.

 

Wat te doen bij een KLACHT

 

Het klachtreglement van de NCSV is gebaseerd op de volgende basis uitgangspunten:

 

  • de cliënt en de cranio sacraal therapeut trachten eerst zelf het probleem middels een gesprek op te lossen.

  • komt men er samen niet uit dan kan de klachtencommissie ingeschakeld worden.

  • bij ernstige zaken draagt de klachtencommissie de klacht over aan de tuchtcommissie.

 

NCSV-Klachtencommissie
p/a Moreelselaan 65
5643 RL Eindhoven
tel: 040-2123144
e-mail:  1goedgevoel@gmail.com